Tràng Thạch Ấn Độ Nguyên Liệu Sản Xuất Glaze

9

+ Tên thương mại: Potassium/Sodium Feldspar Powder

+ Công thức hóa học: SiO2.K20, SiO2.Na2O

+ Ứng dụng: Bột Tràng Thạch Kali và Natri chủ yếu được dùng trong lĩnh vực sản xuất lớp men phủ bề mặt tấm gạch men, và lớp xương bên trong của tấm gạch men, ngoài ra lĩnh vực gốm sứ, sơn…cũng sử dụng loại nguyên liệu này.

+ Bao bì: Đóng bao PP trám PE, 50kg Net

+ Xuất xứ: Ấn Độ

+ Tình trạng hàng: Hàng nhập khẩu giao container tại kho bên Mua  theo hợp đồng, 28 tấn/20feet, thời gian giao hàng khoản 30 ngày.

+ Thành phần hóa học:

  • Tràng thạch kali loại A: 200 mesh,K2O: 11.4%+-1%,N2O:2.73+-1%, SiO2: 67.25+-1%, độ trắng: 61%+-1%
  • Tràng thạch kali loại B: 200 mesh,K2O: 9%+-1%,N2O:2.73+-1%, SiO2: 67.25+-1%, độ trắng: 61%+-1%.
  • Tràng thạch natri: 200 mesh,Na2O: 10.22%+-1%,K2O:0.52+-1%, SiO2: 69.65+-1%, độ trắng: 60.80%+-1%.